Sanktuarium św. Jakuba Ap. w Małujowicach
Sanktuarium św. Jakuba Ap. w Małujowicach
Sanktuarium św. Jakuba Ap. w Małujowicach
Sanktuarium św. Jakuba Ap. w Małujowicach
Sanktuarium św. Jakuba Ap. w Małujowicach
Sanktuarium św. Jakuba Ap. w Małujowicach
Sanktuarium św. Jakuba Ap. w Małujowicach
Sanktuarium św. Jakuba Ap. w Małujowicach

"Wieczór się zbliża i dzień się już chyli"

Zachęcamy do zapoznania się z książką "Wieczór się zbliża i dzień się już chyli" , której autorami są kardynał Robert Sarah i Nicolas Diat.

 

"U samych korzeni zapaści Zachodu kryje się kryzys kulturowy i tożsamościowy. Zachód już nie wie, kim jest, ponieważ już nie wie i nie chce wiedzieć, kto go ukształtował, kto go utworzył takim, jakim był i takim, jakim jest. Wiele krajów nie zna dzisiaj swojej historii. To paraliżowanie samego siebie w naturalny sposób prowadzi do upadku., który otwiera drogę nowym cywilizacjom barbarzyńskim".

Warto przeczytać - list Arcybiskupa Andrzeja Dzięgi

Drodzy Bracia kapłani – duszpasterze naszej Archidiecezji,
Wszyscy Siostry i Bracia – Boża Rodzino świętego Kościoła Chrystusowego
nad Odrą i Bałtykiem, a także odpoczywający u nas goście i turyści.

Cz. I. Potrzeba świadomego wyboru w życiu każdego katolika

Płoną jeszcze znicze zapalone kilka dni temu na mogiłach Powstańców warszawskich, z racji na 75. Rocznicę wybuchu tego wyjątkowo dramatycznego, ale też wyjątkowo bohaterskiego zrywu polskich, żołnierskich serc. Jeszcze słychać szept modlitwy o pokój wieczny dla nich, a także o dar pokoju dzisiaj dla naszej Ojczyzny oraz dla innych narodów dzisiejszej Europy i świata. Pokój jest bowiem darem Bożym i tylko po Bożemu należy o niego się zmagać i po Bożemu go bronić. Ludzie bezbożni z reguły odbierają innym pokój. Ludzie zbożni umacniają pokój, często poprzez trudne wybory i trudną walkę.

Polecane artykuły przez ks. Proboszcza

Poniżej zamieszczamy linki do filmu i artykułu, z którymi naprawdę warto się zapoznać:

 

https://wpolityce.pl/polityka/449969-karczewski-biskupi-nie-chcieli-bronic-ks-witkowskiego

 

https://www.youtube.com/watch?v=xVYcAWkmkFM&feature=youtu.be&fbclid=IwAR1Rh1EHPRR0xcokFO46TfqYJukOdF0U_B5HOhbZ1K-y2G9Pd7y4ndEhumY

 

https://blog.gosc.pl/ksWojciechWegrzyniak/2019/05/19/O-pedofilii?fbclid=IwAR0R2TOyO3wn2rYaNYyh1mBdgL5_IBwb6Zu9A5QGIdzYdgiwISDl2dhmmkU

Manifest wiary kardynała Müllera

Ksiądz proboszcz zachęca do przezytania Manifestu wiary kardynała Müllera, którego treść można znaleźć poniżej:

„Niech się nie trwoży wasze serce!” (J 14,1)
Wobec coraz bardziej rozszerzającego się zamieszania w nauczaniu wiary, wielu biskupów, kapłanów, zakonników i świeckich Kościoła Katolickiego poprosiło mnie o złożenie publicznego świadectwa Prawdzie Objawienia. Jest zadaniem właściwym pasterzom prowadzić ludzi im powierzonych na drodze do zbawienia, to zaś może dziać się jedynie wówczas, gdy taka droga jest znana oraz gdy oni sami jako pierwsi nią podążają. Dlatego właśnie napominał Apostoł: „Przekazałem wam na początku to, co przejąłem” (1 Kor 15, 3). Dziś wielu chrześcijan nie zna już nawet podstaw wiary, przy rosnącym wciąż niebezpieczeństwie, że nie znajdą już drogi, która prowadzi do życia wiecznego. Jednakowoż, podstawowym zadaniem Kościoła pozostaje prowadzić ludzi do Jezusa Chrystusa, Światłości narodów (Lumen gentium 1). W tej sytuacji powstaje pytanie, jak znaleźć właściwy kierunek. Według Jana Pawła II, Katechizm Kościoła Katolickiego stanowi „pewną normę nauczania wiary” (Fidei depositum IV). Został on napisany dla umocnienia braci i sióstr w wierze, wierze wystawionej na ciężką próbę przez „dyktaturę relatywizmu”.

Zawierzenie się Trójcy Świętej przez Niepokalane Serce Maryi wg św. Ludwika

Osobiste zawierzenie się Trójcy Świętej przez Niepokalane Serce Maryi wg św Ludwika - 33 dni przed świętem Maryjnym 

Media o nas. Artykuł w gazecie Nasza Arka

       Jak mówi ks. Tomasz Sałowski, kustosz sanktuarium św. Jakuba w Małujowicach, połowa wiernych nawiedzających tę świątynię to Jakubowi pielgrzymi, a połowa – turyści, którzy przyjeżdżają tu obejrzeć największy w Polsce zespół oryginalnych malowideł gotyckich o wyjątkowej wartości historycznej, artystycznej oraz religijnej. Ściany i sklepienie kościoła, na których przedstawiono niemal wszystkie znane nam sceny ze Starego i Nowego Testamentu, zachowały swój autentyczny wygląd sprzed pięciu wieków. Większość małujowickich polichromii powstała w XV stuleciu. Wcześniejsze, XIV-wieczne freski, w wieku XV zostały zasłonięte drewnianym sufitem dobudowanym, aby obniżyć nawę, i dziś znajdują się na strychu świątyni. Była to jedyna przeróbka budowlana gotyckiej świątyni. Odtąd w niezmienionym kształcie dotrwała do naszych czasów.

Szkoła Podstawowa w Gać

Szkoła Podstawowa w miejscowości Gać. Dyrektorem szkoły jest Joanna Balach-Frankiewicz.

Zespół GENEZARET

Śpiewem i graniem wielbimy Boga i dziękujemy za wszystko co nam dał...