Sanktuarium św. Jakuba Ap. w Małujowicach
Sanktuarium św. Jakuba Ap. w Małujowicach
Sanktuarium św. Jakuba Ap. w Małujowicach
Sanktuarium św. Jakuba Ap. w Małujowicach
Sanktuarium św. Jakuba Ap. w Małujowicach
Sanktuarium św. Jakuba Ap. w Małujowicach
Sanktuarium św. Jakuba Ap. w Małujowicach
Sanktuarium św. Jakuba Ap. w Małujowicach

Europejskie Dni Dziedzictwa

2017-09-10 12:00

Sanktuarium św. Jakuba w Małujowicach i kościół w Kruszynie były miejscami, gdzie 10 września 2017r. realizowano program, 25 już, Europejskich Dni Dziedzictwa w województwie opolskim.
W małujowickim Sanktuarium św. Jakuba Apostoła odbyła się dziękczynna msza święta w rocznice ustanowienia Sanktuarium, które oprócz walorów turystycznych związanych z cudownymi freskami stało się miejscem kultu i duchowej przemiany wielu pielgrzymów. Msza była także czasem wdzięczności za fakt instalacji w Sanktuarium, w ubiegłym roku, relikwii Świętego Jakuba. Mszę celebrował ks. kustosz, proboszcz parafii Tomasz Sałowski oraz ks. Grzegorz Madry, ojciec duchowny seminarium z Warszawy. Oprawę muzyczną duchowego spotkania wiernych zapewnił zespół „Evita” a po koncercie w cudowny świat malowideł Śląskiej Sykstyny wprowadził wszystkich chętnych znany brzeski przewodnik dr Tadeusz Jurek.